Slagverkets Samfällighet


Om undermenyerna

Här ges en kort beskrivning av området för Slagverkets Samfällighet.


Information till nyinflyttade


Föreningens stadgar och anläggningsbeslut


Föreningens ordningsregler


Bra att veta angående samfälligheten/styrelse uppgifter, skötsel, ekonomi mm


Information om sophantering


Regler för garage och parkeringsplatser


Blanketter - sammanställning av blanketter


Information till mäklare samt blankett som skall fyllas i vid ägarbyte.


Foton


Cookies & GDPR policy


Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se