Slagverkets Samfällighet


VVS-företag


Vid behov av att anlita VVS-hantverkare för behov som inte samfälligheten står för, så är vi fria att anlita det företag vi vill.
Viktigt är dock att de har Ansvarsförsäkring och är Auktoriserade.

Se också Regler-arbete-vvs


Nedan är en lista över företag som väl känner till vårt område. Det är speciellt viktigt vid anlitande av företag för utförande av VVS-arbeten att företaget har god kunskap av vår VVS infrastruktur.


Svärtinge Rör
Kontakt
Telefon: 011-128830
Mail: info@svartingeror.se
http://www.svartingeror.se/
Andreas Karlsson 0704-58 88 30
andreas@svartingeror.se
http://www.svartingeror.se/kontakta-oss/

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se