Slagverkets Samfällighet


Sophantering

I Slagverkets Samfällighetsförening sorterar vi ut matavfall som läggs i separata kärl avsedda för matavfall) samt restavfall som även det läggs i uppmärkta/separata kärl.


Resterande avfall och grovsopor som inte ingår i dessa fraktioner förväntas vi sortera ut och se till att de kommer till rätt ställe enligt nedan.Luckorna till sopkärlen skall vara stängda!

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

 info@slagverket-samf.se