Slagverkets Samfällighet


Ägarbyten

Mäklare

Det är viktigt att följande blankett fylls i och lämnas i Samfällighetens brevlåda på Axel Swartlings gata 220.


Ägarbyte och överlåtelseblankett 33303

     Blankett för utskrift

     Email-formulär

Information till Fastighetsmäklare i Norrköping.


Styrelsens anmodan.


Styrelsen för Slagverkets Samfällighet (Axel Swartlingsgata 2-210) vill erinra om er skyldighet att efterforska så att säljaren av en fastighet inte släpar med samfällighetsavgiften eller avräkning sedan föregående år.


Det har inträffat vid ett flertal tillfällen att föreningen fått kräva nyinflyttade på- i vissa fall ganska stora summor. Skulden följer som bekant fastigheten. Vi vill med detta inte peka ut någon speciell utan är en vädjan från oss att det sköts väl. För vår förening kan ni lägga en förfrågan till:

info@slagverket-samf.se


För Slagverkets Samfällighet

Styrelsen

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se