Slagverkets Samfällighet


Aktuell information

På denna sida publicerar styrelsen vad som är på gång inom samfälligheten.

År 2022


Publicerat 18 mars 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------

DAGS FÖR SANDUPPTAGNING!


Nu känns det som att våren är här och då är det dags för sandupptagning.

Någon dag under vecka 12 (21-25 mars) kommer vår entreprenör och tar upp gruset från gångarna

samt blåser ut gruset från gräsytorna.

Har du som medlem möjlighet/lust att sopa lite extra snyggt på era gångar, det är ok att sopa ut till

mitten av gatan.


Vårstädning kommer att ske den 23 april 2022. Särskild kallelse till detta kommer.


Hälsningar

Styrelsen

Tidigare års aktuell information


Aktuell information 2021

Aktuell information 2020


Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se