Slagverkets Samfällighet


Om undermenyerna

Den skriftliga information som styrelsen skickar ut till medlemmarna.


Aktuell och bråskande information


Datum för årsmöte, städdagar och andra viktiga datum


Information om kabel-tv-anläggningen från ComHem


Information om bredband från ComHEm


Information om fiber från OpenInfra


Information om vilka förmåner vi som medlemmar i samfälligheten har hos oilka företag.Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se