Slagverkets Samfällighet


Presentation av GDPR-policy och cookie

Hantering av personuppgifter GDPR


Slagverkets samfällighet behandlar personuppgifter för samfällighetens medlemmar i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Samfälligheten behandlar personuppgifterna eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra samfällighetens uppdrag.


Samfälligheten har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal
med Riksbyggen som agerar personuppgiftsbiträde för  samfällighetens räkning.


Samfälligheten behandlar personuppgifter så länge det finns behov av det utifrån ändamålet med behandlingen. Därefter tas uppgifterna bort.


Nuvarande eller tidigare medlem har rätt att ansöka om att få ett registerutdrag med sina personuppgifter, få rättelse av felaktiga personuppgifter och i vissa fall få sina uppgifter raderade eller att behandlingen av sina personuppgifter begränsas. För en sådan begäran kontakta styrelsen till samfälligheten.

Andvändningen av cookies


Slagverkets Samfällighet använder sig inte av cookies. Däremot kan cookies förekomma genom det webhotell som används.

Här är en länk till webhotellets generella cookies policy:

https://www.one.com/sv/info/riktlinjer-foer-cookies


Radering av cookies


När du inte är inloggad kan du radera din dators  användarhistorik och lagrade cookies genom att gå till inställningarna på webbläsaren eller enheten. Det exakta tillvägagångsättet kan variera från enhet till enhet.


I webbläsaren: Välj "Ta bort cookies" i inställningarna i webbläsaren.

På iPhone, iPad och Androidenheter: Radera appen och installera den på nytt.

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se