Slagverkets Samfällighet


Information värme & vatten


Regler för arbete med vatten och värme Regler arbete vvs


Varm och kallvatten


Samfällighetens ansvar för varm- och kallvatten sträcker sig fram till
avlämningspunkt i respektive fastighet. Med avlämningspunkt avses vattenmätarna för varm- och kallvatten inkl. konsol. Därefter ansvarar respektive fastighetsägare för vattenledningarna,
kopplingar, blandare etc.


Dock kan en felkopplad diskmaskin/tvättmaskin eller en trasig blandare (dåliga backventiler) innebära att du som enskild fastighetsägare och närliggande grannar kan få problem med varmvattentillförseln.


Kallvattnet har högre tryck än varmvattnet i våra ledningar och i det fall en blandares (främst termostatblandare) backventiler är dåliga/trasiga så pressas kallvatten genom blandaren och ut i varmvattennätet.


I det fall du upplever problem att få varmvatten och ej får upp varmvattnet till en tillräckligt hög temperatur är det med största sannolikhet en blandares backventiler i din eller närliggande fastighet som är trasiga.


Börja då att felsöka din egen fastighet och prata därefter med dina grannar. I det fall ni ej lyckas lösa problematiken tillsammans så får ni ta kontakt med er kontaktman eller styrelsen.


Felsökning varmvattenVärme


Samfällighetens ansvarar för värmetillförseln till respektive fastighet. Respektive
fastighetsägare ansvarar för ledningar, element, termostater osv. inne i sitt eget hus. Det ska vara möjligt att kunna ha en maximal inomhustemperatur på cirka 22 grader i våra radhus. Bottenplanet i suterrängradhusen kan ev. vara lite lägre eftersom det är en oisolerad bottenplatta. Snabba temperatursvängningar innebära att värmesystemet ej hinner ställa om sig och att det är svårt att uppnå angiven temperatur emellanåt. Inomhustemperaturen ska mätas minst en meter in i rummet och 1 meter ovanför golvet. I det fall du ej kan uppnå en inomhustemperatur på cirka 22 grader så behöver du se över nedanstående delar innan du tar kontakt med din kontaktman eller styrelsen för vidare felsökning och åtgärder.


Felsökning värme


Instruktion för användning av värmesystemet


OBS! Allt arbete med värmesystemet måste anmälas i förväg till styrelsen. Använd formulär nedan.


Felanmälan vatten och värme samt anmälan om att arbete med värmesystemet planeras

     Blankett för utskrift

     Email-formulär

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se