Slagverkets Samfällighet


Kabel-TV och bredband


Samfälligheten har avtal med ComHem för leverans av Kabel-TV och bredband via koaxialkabel (ComHems uttag).

Kabel-TV


Samfälligheten har tecknat ett basutbud med ComHem till varje fastighet. Det går även bra att teckna fler kanaler utöver basutbudet genom att beställa detta från Com Hem.


ComHems nedsläckning av analog TV

Comhem har meddelat att man 26 maj 2020 kommer att sluta sända analog TV och därefter enbart digital TV.

Det analoga abonnemangsfria basutbudet kommer att ersättas av ett digitalt abonnemangsfritt basutbud.


För mer information och hur man ställer in sin TV finns på Comhems följande länkar:


https://www.comhem.se/fastighetsagare/text-till-boende


https://comhem-assets.azureedge.net/2zxwgcm7u48q/4sYfTlQtBaFvf922IpWP4K/44ed0ec904ed21047149f27389c37d23/Brev_till_boende_KAAKW.pdf


https://comhem.se/natverks-id


Förändringar i TV-utbudet från 15 sep 2021

Den 15 september återinförs TV10 i grundutbudet och i samband med detta utgår TV6 den 30 september 2021.
Tele 2 (gamla Com Hem) har beslutat att ändra utbud och inriktning på TV6 som nu är en del av ”Fri-tv-utbudet”. Därför utgår TV6 i utbudet och istället införs TV10 igen i grundutbudet.
Vill du ha mer information besök

tele2.se/fastighetsagare/kanalforandring
Bredband via ComHem


Det går att få från 50mbit/s och uppåt via ComHem.

Beställning görs på ComHems hemsida här.


OBS: Sensommaren och hösten 2020 installeras fiber för de boende som har beställt detta. Bredband via fiber är en alternativ väg för att erhålla fiber och ingår inte i avtalet med ComHem. Denna fiberinstallation är en direkt uppgörelse mellan enskilda boende och fiberföretaget, OpenInfra. Vid frågor om fiber kontakta fiberföretaget, OpenInfra, direkt.

IP-telefoni och IP-TV


Det är möjligt att köpa IP-telefoni och IP-TV via ComHems bredband.

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se