Slagverkets Samfällighet


Styrelsearbete


Att arbeta i samfällighetens styrelse innebär att verkställa beslut som tagits på medlemsmöten främst årsmötet.

Att administrativt sköta de löpande arbetsuppgifter med värme, vatten, områdesskötsel, snöröjning, mm.


Se också: Styrelsearbete - vem gör vad


                  Styrelsens arbetsuppgifter


Om du är intresserad av att i framtiden ingå i styrelsen är du välkommen att skicka in en intresseanmälan nedan. OBS, det är inte på något sätt bindande.


De befattningar som i framtiden kan vara aktuella är

- Ordinarie styrelseledamot

- Suppleant i styrelsen

- Revisor

- Adjungerad i specialfråga t.ex. elfrågor, skötsel av grönområden


Berätta gärna lite om dig själv.

 
 
 
 
 
 
 
 

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se