Slagverkets Samfällighet


År 2022 - årsmöten & medlemsmöten och städdager

Årsmöte


Datum: Onsdagen den 20 april 2022.

TID: Klockan 18.30.

PLATS: Kunskapens hus (i Klockartorpets centrum)


Kallelse samt nedanstående handlingar kommer att utdelats till samtliga medlemmar.

   - Dagordning

   - Årsredovisning

   - Debiteringslängd

   - Budget 2022

   - Framställan från styrelsen/Inkomna motioner


Kallelsen till årsmötet i detta dokument.


Städdagar


Höststädning 2022


Datum och tid: Lördagen den 22 oktober 2022, klockan 09.00-13.00 kommer vår sedvanliga höststädning att gå

av stapeln.

Läs kallelse till och information om städdagen i Kallelse höststädning 2022.


Vårstädning 2022


Datum och tid: Lördagen den 23 april 2022, klockan 09.00-13.00 kommer vår sedvanliga vårstädning att gå

av stapeln.


Vi träffas på parkeringen utanför Asg 220, kontaktpersonerna kommer att veta vad som

behöver göras och förhoppningsvis kan vi dela upp oss och hjälpa till med det vi är bäst på.


Vi vädjar till alla medlemmar att hjälpa till på fler ställen än där just du bor. Kanske kan vi

hjälpas åt över hela området för att det skall gå så fort som möjlig men framför allt för att vi

skall få så fint som möjligt där vi alla bor.


Observera att i utställda containrar får endast trädgårdsavfall kastas (plastpåsar skall

tömmas) Annat avfall såsom kylskåp, trädgårdsmöbler mm får man själv lämna på

Returpunkten.


Städdagen är för att vi gemensamt skall kunna hålla nere månadsavgifterna och naturligtvis är

det trevligt att träffa sina grannar.


Föreningen bjuder på korv med bröd samt något att dricka. Korven serveras vid parkeringen

Asg 220.


Välkomna till städdagen!


Kallelsen till städdagen finns i detta dokument.

Vad som gäller på städdagarna!


Man ses hos respektive kontaktmän med början kl. 09:00, arbetet pågår tills det planerade arbetet är utfört. Vilket oftast brukar vara klart runt lunchtiden, kan dock variera vilket är bra om man har en återkoppling med kontaktmännen för att stämma av.


  • Kontaktmännen leder och fördelar arbetsuppgifterna.
  • Alla medlemmar i samfälligheten är gemensamt delägare i och därmed också underhållsansvariga för samtliga ytor och anläggning inom kvarteret som ej är enskild fastighetsägares egendom. Som exempelvis lekplatser, garage m.m. Där av ser vi helst att alla också är med på städdagen.
  • I container kastas bara avsett skräp, som trädgårdsavfall och dylikt som har med städdagen att göra.


OBS!

Håll kontakt med er kontaktperson för er huslänga, så att de prioriterade att arbeten blir gjorda i tid. Kontaktmannen har en checklista över vad som skall göras.

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se