Slagverkets Samfällighet


År 2021 - årsmöten & medlemsmöten och städdager

Årsmöte


Styrelsen har beslutat att, liksom 2020, hålla både en fysisk föreningsstämma samt en poströstningsstämma för de medlemmar som inte vill delta i en fysisk stämma.


Poströstningsstämman innebär att vi inte kommer att kunna behandla några motioner denna stämma.


Mer information kring stämman och poströstning kommer i samband med kallelsen till stämman i god tid innan den fysiska stämman skall avhållas


Tid: Stämman hålls 2021-06-01, klockan 19.00.
Tillvägagångssätt: Medlemmarna väljer på fysiskt deltagande eller poströstning på samma sätt som 2020.
Motioner: Inga motioner kommer att finnas på stämman pga. poströstningen.


Uppdatering gjord 7 maj med kallelsen till årsmötet i detta dokument.


Städdagar


Höststädning 2021


Nu börjar det lida mot höst men förhoppningsvis är det en stund kvar innan den riktiga hösten gör sig påmind.
Varje höst har vi den gemensamma höststädningen där vi förbereder vår förening för vintern. Vi krattar löv,
byter kanske lite plankor där behov finns, är det bra väder kanske vi målar/oljar där det behövs. Vi försöker på
så sätt att hålla våra gemensamma kostnader nere, dessutom är det ett mycket trevligt sätt att träffa sina
grannar. Vi samlas vid Axel Swartlings gata 220 (vid undercentralen). Efter ett nappatag med städningen
bjuder föreningen på korv med bröd.

Se "Information aug 2021" under Styrelsebrev.Vårstädning 2021


På grund av Coronapandemin ställs en gemensam dag för vårstädning in.

En container för trädgårdsavfall  kommer att ställas upp på gräsmattan i anslutning till Asg 70 under tiden den 19-25 april.

Har ni lite tid över och har lust med lite uteliv och uppfräschning i föreningen så är ni välkomna att hjälpa till att göra vårt område vår-sommarfint.Vad som gäller på städdagarna!


Man ses hos respektive kontaktmän med början kl. 09:00, arbetet pågår tills det planerade arbetet är utfört. Vilket oftast brukar vara klart runt lunchtiden, kan dock variera vilket är bra om man har en återkoppling med kontaktmännen för att stämma av.


  • Kontaktmännen leder och fördelar arbetsuppgifterna.
  • Alla medlemmar i samfälligheten är gemensamt delägare i och därmed också underhållsansvariga för samtliga ytor och anläggning inom kvarteret som ej är enskild fastighetsägares egendom. Som exempelvis lekplatser, garage m.m. Där av ser vi helst att alla också är med på städdagen.
  • I container kastas bara avsett skräp, som trädgårdsavfall och dylikt som har med städdagen att göra.


OBS!

Håll kontakt med er kontaktperson för er huslänga, så att de prioriterade att arbeten blir gjorda i tid. Kontaktmannen har en checklista över vad som skall göras.

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se