Slagverkets Samfällighet


Kontaktformulär - ordförande


För att skicka kortare meddelanden till ordföranden.


För att skicka meddelande till hela styrelsen gå till Kontaktformulär styrelsen.


För att skicka bilagor som dokument eller bilder använd ditt ordinarie email-program och skicka till ordf@slagverket-samf.se. 
 
 
 
 

Slagverkets Samfällighet i Norrköping

org. nr. 7164025046 

Axel Swartlings gata 220

603 77 Norrköping

info@slagverket-samf.se